AKTUALNE WIADOMOŚCI

 


IX 2014

NIEUJAWNIONE DOCHODY

By Admin Nowe przepisy aktualne do 27 września 2014 r.

75-procentowy podatek od ukrytego majątku do zwrotu. Jak odzyskać pieniądze?

 Podatnicy, którym na mocy przepisów obowiązujących do końca 2006 r. fiskus wymierzył 75-proc. podatek od nieujawnionych dochodów, mogą występować o wznowienie postępowania. Mają na to czas do 27 września, czyli miesiąc od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 18/09 Trybunału Konstytucyjnego uznał za niekonstytucyjny m.in. art. 20 ust. 3 ustawy o PIT - będący podstawą wydawania decyzji wymierzającej podatek od nieujawnionych dochodów według 75-proc. stawki - w brzmieniu obowiązującym w latach 1998-2006.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma także istotne znaczenie dla podatników, którzy zaskarżyli decyzję organów i czekają na prawomocny wyrok. Jeszcze przed publikacją orzeczenia trybunału zapadło w sierpniu kilka orzeczeń uchylających decyzje wymierzające podatek na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o PIT. Wydał je m.in. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 2295/11, II FSK 2296/11, II FSK 2327/11, II FSK 2370/11), WSA w Białymstoku (sygn. I Sa/Bk 373/12) oraz WSA w Bydgoszczy (sygn. I Sa/Bd 294/13).

Podatnicy, którzy zapłacili podatek z nieujawnionych źródeł za lata 1998-2006, powinni w wyniku wznowienia postępowania otrzymać decyzję uchylającą wymiar w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Sam zwrot nadpłaty powinien nastąpić w ciągu 30 dni od otrzymania przez podatnika decyzji uchylającej. Istotne jest też oprocentowanie nadpłaty. Organ powinien zwrócić wpłaconą kwotę (jeżeli podatnik uiścił ją z odsetkami za zwłokę, to nadpłatą jest cała suma wraz z tymi odsetkami), doliczając do niej oprocentowanie jak od należności podatkowych za cały okres od dnia wpłaty (lub egzekucji) do dnia przekazania pieniędzy na rachunek bankowy podatnika.

Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku

Brak uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wstrzymuje biegu terminu na złożenie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego nieujawnionych źródeł przychodu. Ustne motywy orzeczenia nie pozostawiają wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny ocenił zarówno instytucję nieujawnionych źródeł, jak i praktykę organów podatkowych jako niezgodne z podstawowymi wymogami państwa prawa, w tym zasadą określoności ingerencji w majątek obywateli. Każdy, kto otrzymał taką decyzję, powinien złożyć wniosek o wznowienie postępowania, nawet jeżeli w konkretnym przypadku robiłby to z ostrożności procesowej, ponieważ nie zna pisemnego uzasadnienia orzeczenia Trybunał Konstytucyjny

VII 2014

Lotnisko Modlin - odszkodowania

By Admin Uchwały nr 139/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Aktualne do lipca 2014 r.

 Uprzejmie informujemy, że Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek zajmuje się obsługą tzw. spraw lotniskowych tj. o odszkodowania od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin sp. z o.o. w związku z ustanowieniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska w Modlinie. Termin na składanie pozwów i zawezwań do próby ugodowej upływa 10 lipca 2014 r.

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Okęcie w Warszawie ustanowiono na mocy Uchwały nr 139/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Obszar ograniczonego użytkowania obejmuje całą wieś Nowy Modlin oraz części gmin Zakroczyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek.

W całym obszarze ograniczonego użytkowania określono daleko idące ograniczania co do zakresu korzystania z nieruchomości.

W obszarze ograniczonego użytkowania mogą być przekroczone dobowe dopuszczalne normy poziomu hałasu dla zabudowy mieszkaniowej oraz dla obiektów chronionych - poziom hałasu przekracza 50 dB. Tak wysoki poziom hałasu zakłóca normalne funkcjonowanie na terenie nieruchomości, a w szczególności może uniemożliwić wypoczynek na terenie przydomowych ogródków, balkonów, tarasów.

Niewątpliwie uciążliwości związane ze znalezieniem się nieruchomości w obszarze ograniczonego użytkowania mają również wpływ na wartość nieruchomości. Na podstawie art. 129 ustawy prawo o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę, przy czym szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. Utrata wartości nieruchomości może sięgać od kilku do nawet kilkudziesięciu procent jej wartości (zależy to od wielu czynników, w tym od położenia nieruchomości ). Możliwe jest również domaganie się poprawy izolacji akustycznej w mieszkaniach, a w pewnych przypadkach nawet wystąpienie z żądaniem wykupu nieruchomości.

Tylko do dnia 10 lipca 2014 r. osoby zamieszkujące na terenie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Warszawa-Modlin mogą wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi.

> 4 3 2 1 <