AKTUALNE WIADOMOŚCI

 


XI 2016

Konferencja naukowe "Licencja na bezpieczeństwo"

By Admin news 30 listopad 2016 r.

2 i 3 grudnia 2016 r. o godz. 9 w sali im. Jerzego Turowicza w siedzibie Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie, odbędzie się konferencja naukowe "Licencja na bezpieczeństwo" organizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, którego członkami jest dwóch pracowników naszej kancelarii. Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek jest patronem konferencji.

Wydarzenie zostanie podzielone na dwie części: ekspercką i studencko-doktorancką. Ich wspólnym mianownikiem będzie problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób w życiu codziennym. Świadomie pomijając zagadnienia bezpieczeństwa państwa oraz zwalczania globalnych zagrożeń, skupimy się na bezpieczeństwie zawodowym, rodzinnym i osobistym. Zgłębimy m. in. tematykę przestępczości wymierzonej w określone grupy wiekowe lub zbiorowości społeczne, zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu czy dokonywania ryzykownych transakcji. Zaakcentujemy profilaktykę i przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń, nie ignorując jednocześnie sposobów minimalizowania ich ewentualnych skutków.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępnych jest na stronie www.paragraf22.eu


VI 2016

Sytuacja prawna obywateli po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

By Admin news 23 czerwiec 2016 r.

W związku z wynikiem przeprowadzonego 23 czerwca 2016 roku referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej (potocznie Brexitem) pojawia się wiele pytań o sytuację prawną obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na mocy art. 20 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiejjest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Jeśli Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej rzeczywiście opuści Unię Europejską, jego obywatele utracą status obywateli Unii Europejskiej. Czy dotknie to wszystkich obywateli Zjednoczonego Królestwa? Ci spośród nich, którzy mają polskich przodków, mogą skorzystać z procedury potwierdzenia obywatelstwa polskiego, jeśli ich przodkowie z różnych względów go nie utracili. Przez potwierdzenie obywatelstwa polskiego osoby te nabędą również akcesoryjne wobec niego obywatelstwo Unii Europejskiej.

Jeśli zastanawiasz się, czy posiadasz polskie obywatelstwo i chciałbyś skorzystać z procedury potwierdzenia obywatelstwa polskiego, możemy rozwiać Twoje wątpliwości.Wstępna analizasprawy jest bezpłatna.


V 2016

Mobbing na uczelniach wyższych

By Admin news 17 maj 2016 r.

Każda osoba, która czuje się ofiarą mobbingu, a więc zachowania stanowiącego długotrwałe i uciążliwe prześladowanie ze strony współpracowników lub przełożonych, ma możliwość ubiegania się o ochronę swoich praw - dotyczy to także tych, którzy pracują w środowiskach nie kojarzących się zwykle z tego typu praktykami. Obecnie, mobbing coraz częściej zdarza się nie tylko w zawodach, z którymi zwyczajowo jest kojarzony (np. wśród pracowników wielkich korporacji czy osób wykonujących proste, niewymagające kwalifikacji prace) i z jego objawami spotkać się można praktycznie w każdej branży. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, mobbing obecny jest również na uczelniach wyższych - jego ofiarami padają zarówno młodzi pracownicy naukowi jak i profesorowie z długoletnim stażem. Do najczęstszych rodzajów tego typu praktyk należy m. in. niezapowiedziane odbieranie prowadzących zajęć lub zmiana ich grafiku, zlecanie niewdzięcznych lub czasochłonnych prac czy utrudnianie rozwoju kariery naukowej.


V 2016

Konferencja naukowa

By Admin news 13 maj 2016 r.

31 maja 2016 r. o godz. 9 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica - budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Nowy Świat 72 odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej: teoria, praktyka, przyszłość - część II" organizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, którego członkami jest dwóch pracowników naszej kancelarii. Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek jest patronem konferencji.

Tematem wydarzenia będzie omówienie pierwszych miesięcy obowiązywania istotnych zmian w polskim systemie prawa i procedury karnej, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r., jak również analiza dalszych zmian w tym zakresie.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępnych jest na stronie www.paragraf22.eu


II 2016

Diety kierowców

By Admin porady 17 luty 2016 r.

Roszczenia o wypłatę dodatkowych składników wynagrodzenia kierowców odbywających podróże zagraniczne (diety, ryczałty) stanowią częsty przedmiot sporów sądowych między pracownikiem a pracodawcą. Kwestie te od zawsze są przedmiotem licznych kontrowersji (w szczególności w zakresie możliwości żądania zapłaty ryczałtów w sytuacji, w której zapewnione zostało miejsce noclegowe w kabinie pojazdu) w świetle przepisów krajowych oraz międzynarodowych (w tym unijnych). W celu ujednolicenia interpretacji i usunięcia wszelkich wątpliwości, kwestie te zostaną w najbliższym czasie zbadane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przez polski Trybunał Konstytucyjny. Wyroki wydane przez każdy z nich mogą mieć istotny wpływ na sytuacje stron sporów o wypłatę diet i ryczałtów - sądy powszechne prowadzące te sprawy często więc decydują się zawiesić postępowania w oczekiwaniu na wiążące rozstrzygnięcie. Na obecnym etapie składanie pozwu o zapłatę zaległych należności z tytułu diet i ryczałtów może być więc ryzykowne, z drugiej jednak strony - niepewność prawna nie powoduje wstrzymania biegu terminu przedawnienia. Doradzamy wystąpienie do sądu o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko pracodawcy, który może zalegać z płatnościami - w ten sposób, przy stosunkowo niewielkich kosztach, możemy zabezpieczyć nasze roszczenia na dodatkowe 3 lata.

> 4 3 2 1 <